Welkom op mamaworden.nl

Hier vind je alles wat je wil weten als je mama wil worden. Van alle (medische) informatie, tot persoonlijk advies en van simpele tips tot openhartige verhalen…

Op mamaworden.nl vind je alles wat je wil weten als je:

  • een kinderwens hebt voor de toekomst
  • nog verder geïnformeerd wil worden terwijl je al begonnen bent met proberen mama te worden
  • informatie en extra tips wil als je in een medisch- of ander traject zit
mamaworden.nl

Gezond zwanger worden

Naast alle algemene informatie, vind je op mamaworden.nl ook veel informatie als je op een gezonde manier mama wil worden. Een zwangerschap is het mooiste natuurlijke proces wat er bestaat, maar we leven tegenwoordig niet meer op een natuurlijke manier mede door stress, andere voeding en te weinig beweging. Wist je bijvoorbeeld dat je zelf als vrouw en zeker ook als man invloed op je gezondheid hebt en daarmee direct op je vruchtbaarheid? Op mamaworden.nl kun je alles vóór (en natuurlijk tijdens) je kinderwens lezen wat je wil weten als je zwanger wil worden. Zoals de meest uiteenlopende tips voordat je het gaat ‘proberen’ tot aan uitgebreide tips als je al langer bezig bent en in een medisch traject zit. Daarnaast bieden de ervaringen van anderen, met hun persoonlijke verhaal, jou hopelijk veel informatie, hulp, steun of hoop tijdens de weg naar een zwangerschap…

Hier vind je alles wat je wil weten als je mama wil worden. Van alle (medische) informatie, tot persoonlijk advies en van simpele tips tot openhartige verhalen…

begin hier met lezen…

Gezonde baby

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen en mannen met een kinderwens, de enorme relevantie van gezond leven in de periode vóór en tijdens het verwekken van een kindje nog niet weten. Daarnaast is in wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat de kans op een gezonde zwangerschap en een gezonde baby aanzienlijk wordt vergroot door een gezonde leefstijl en zelfs op de gezondheid van het kind later in zijn leven. Die gezonde leefstijl tijdens een zwangerschap is gelukkig al vaak een logische keuze voor een moeder, maar vóór de zwangerschap is deze helaas nog niet zo vanzelfsprekend bij de moeder én de vader.

Hoe de bevruchting van de eicel nu echt plaatsvindt

Risico verkleinen

We zien vaak de vrolijke beelden van stellen die hun zwangerschap bekendmaken, maar wist je dat…

  • één op de zes stellen te maken krijgt met een vruchtbaarheidsprobleem
  • de spermakwaliteit van de Westerse man enorm is gedaald
  • één op de vier zwangerschappen niet met een gezonde baby eindigt
  • en van alle vastgestelde (spontane en medisch ontstane) zwangerschappen loopt gemiddeld 15 procent uit op een miskraam
  • een gezonde levensstijl na meerdere miskramen heel belangrijk is voor een gezonde zwangerschap
  • zelfs bij perfecte omstandigheden de kans om zwanger te raken per maand slechts 15% is

Daarom word je op mamaworden.nl geïnformeerd over hoe je dat risico zelf, waar mogelijk, kunt proberen te verkleinen en de gezondheid kan verbeteren.

Alles wat je wil weten

Alles wat je wil weten als je zwanger wil worden lees je op mamaworden.nl, zodat je (vooraf) geïnformeerd wordt en bewust keuzes kunt maken. Met als doel om de gezondheid, vruchtbaarheid én de kans op een zwangerschap waar mogelijk te vergroten. Kies hieronder wat op jou van toepassing is…

Kinderwens

Hier vind je alle categorieën als je een kinderwens hebt voor de toekomst...
Bekijk categorieën

Zwanger worden

Hier vind je alle categorieën terwijl je al probeert mama te worden...
Bekijk categorieën

Medisch- of ander traject

Hier vind je alle categorieën als je in een medisch- of ander traject zit...
Bekijk categorieën
Menu