Privacy- en cookiebeleid

Lindareinhardt.nl is onderdeel van mamaworden.nl B.V.

mamaworden.nl B.V. is een besloten vennootschap. Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens? mamaworden.nl is als volgt te bereiken:

Postbus               : Postbus 20
Postcode             : 1260 AA
Plaats                   : Blaricum
Vestigingsadres: Bloemgracht 61
Postcode             : 1016 KE
Plaats                   : Amsterdam
KvK nr                   : 77824520
Contact                : klantenservice

Goed dat je dit document leest. In deze privacyverklaring informeert mamaworden.nl je namelijk hoe mamaworden.nl jouw persoonsgegevens kan verwerken/gebruiken. Daarmee geeft mamaworden.nl aan dat mamaworden.nl voldoet aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming als ook aan de Telecommunicatiewet en Cookiewet (toekomstige e-Privacyverordening).

mamaworden.nl respecteert de privacy van alle klanten, betrokkenen en ook gebruikers van de website en webshop, https://www.mamaworden.nl.

mamaworden.nl zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie, die mamaworden.nl van jou ontvangt, vertrouwelijk wordt behandeld en niet zomaar in verkeerde handen kan vallen.

Het komt echter wel voor dat mamaworden.nl gegevens deelt met anderen, omdat zij mamaworden.nl ondersteunen in de bedrijfsvoering. Denk hierbij aan een accountant, nieuwsbriefaanbieder, marketeer of hostingpartij.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de producten en diensten van mamaworden.nl. Wees je er dus van bewust dat mamaworden.nl niet verantwoordelijk is voor het privacy- en/of cookiebeleid van eventuele genoemde andere organisaties en bedrijven op de website van mamaworden.nl.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder (privacy-waakhond) ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, verwijst mamaworden.nl jou naar de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegeven.nl

Persoonsgegevens die mamaworden.nl kan verzamelen

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die mamaworden.nl van jou kan verwerken:

 • Jouw voor- en achternaam;
 • Jouw adres- of postbusgegevens;
 • Jouw geslacht;
 • Jouw leeftijd;
 • Jouw medische gegevens;
 • Jouw telefoonnummer (vast en/of mobiel);
 • Jouw e-mailadres;
 • Inloggegevens account;
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Jouw IP-adres;
 • Jouw locatiegegevens;
 • Jouw social media accountnaam;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

Bovenstaande gegevens heb je ons zelf gegeven, zijn af te leiden uit openbare registers, zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel of zijn uit andere openbare bronnen te herleiden (zoals social media-accounts).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

mamaworden.nl verwerkt geen bijzondere maar soms wel gevoelige persoonsgegevens van klanten, betrokkenen of websitebezoekers, maar alleen als deze zelf actief verstrekt.

Kinderen

Ten aanzien van onze website: mamaworden.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: klantenservice
Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Waarom is het verwerken van persoonsgegevens nodig?

Persoonsgegevens verwerken is niet zomaar toegestaan. Hiervoor moeten wij doelen hebben bepaald. Dat hebben we dan ook gedaan.

Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken, doordat je een van onze producten of diensten koopt en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het inschrijven voor de nieuwsbrief) aan mamaworden.nl verstrekt.

 Bovendien moeten de doelen van de gegevensverwerking gerechtvaardigd zijn. Daarvoor zijn er in de Algemene Verordening Gegevensbescherming zes grondslagen vastgesteld, namelijk:

 1. Het algemeen belang;
 2. Het gerechtvaardigd belang;
 3. Vitale belangen;
 4. Op basis van een overeenkomst;
 5. Op basis van een wettelijke plicht;
 6. Op basis van toestemming.

Bij ieder doel voor het verwerken van persoonsgegevens, moet mamaworden.nl een grondslag hebben. In onderstaande tabel is dat weergegeven:

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
(en je kunt je weer gemakkelijk uitschrijven)
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten/producten of eventuele wijzigingen van diensten/producten. Gerechtvaardigd belang
5. Je de mogelijkheid te bieden een account te maken. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om diensten/producten te leveren. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. Om jouw bezoek aan de website te kunnen analyseren Dit is vooralsnog anoniem. Anonieme gegevens vallen niet onder de werking van de AVG
8. Om jouw vraag (online) te kunnen beantwoorden (in een webinar of op de vraag & antwoord-pagina) Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
9. Om ons aanbod te kunnen verfijnen en een gerichter aanbod te kunnen maken Omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven
10. mamaworden.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte. Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
11. Om je een gericht advies te kunnen geven Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
12. Om jouw review op onze website te kunnen tonen Omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven
13. Om jouw interview te kunnen plaatsen (bijvoorbeeld in een blog, video of podcast) Omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven
14. Voor het toezenden van informatie zoals een checklist Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dit heet profilering). Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mamaworden.nl) tussen zit.

Hoelang jouw gegevens bewaard worden

mamaworden.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens Termijn Reden
Jouw voor- en achternaam 7 jaar (Belastingwetgeving) Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden
Jouw adres- of postbusgegevens 7 jaar (Belastingwetgeving) Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden
Jouw geslacht In principe oneindig (contactformulier website), totdat jij een verzoek indient om het te verwijderen Je vult zelf gegevens in op het contactformulier wat wordt getoond op de website. Je kunt ervoor kiezen om dit anoniem in te vullen
Jouw medische gegevens Geen, want de gegevens worden niet bewaard Om de uitslagen van de bloedtest van het laboratorium aan jou te verstrekken
Jouw leeftijd In principe oneindig (contactformulier website), totdat jij een verzoek indient om het te verwijderen Je vult zelf gegevens in op het contactformulier wat wordt getoond op de website. Je kunt ervoor kiezen om dit anoniem in te vullen
Jouw telefoonnummer 1 jaar na afronding van de opdracht Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadres Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van onze nieuwsbrief Zodat wij jou kunnen informeren of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online contactformulier
Inloggegevens account 10 jaar nadat je geen klant meer bent geweest. Het gaat om de volgende gegevens:

·       Inactieve accounts

·       Openstaande bestellingen

·       Mislukte bestellingen

·       Geannuleerde bestellingen

·       Voltooide bestellingen

Om je de mogelijkheid te geven gemakkelijk een nieuwe bestelling te plaatsen en ook met het oog op herroeping, zichttermijn en het geven van garantie.
Gegevens over jouw activiteiten op de website (Google Analytics) Worden niet automatisch verwijderd mamaworden.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (geanonimiseerd). Analyseren
Internetbrowser en apparaat type Worden niet automatisch verwijderd mamaworden.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
(geanonimiseerd)
Jouw IP-adres Worden niet automatisch verwijderd mamaworden.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
(geanonimiseerd)
Jouw locatiegegevens Worden niet automatisch verwijderd mamaworden.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
(geanonimiseerd)
Jouw social media accountnaam Onbeperkt, tenzij jij deze gegevens zelf verwijdert Zodat wij kunnen reageren op jouw reactie op onze social media accounts
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 1 jaar na afronding van de opdracht Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kunnen vinden


Gegevens delen met derden/anderen

mamaworden.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (verwerkers), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. mamaworden.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met de derden die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking (de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijken), hoeven wij geen overeenkomst mee af te sluiten.

Met de volgende derden deelt mamaworden.nl gegevens:

Derde Categorie Doel delen Welke gegevens
Boekhouder Verwerkingsverantwoordelijke Om belastingaangifte te kunnen doen en jaarstukken op te maken Inkoop- en verkoopfacturen
Email- en websiteprovider Verwerker Voor het hosten van e-mails Versleutelde gegevens
Webwinkelsoftware-partij Verwerker Voor het inrichten van de webshop en het kunnen verzenden van nieuwsbrieven Versleutelde gegevens dan wel naam, achternaam en emailadres (nieuwsbrief)
Bank Verwerkingsverantwoordelijke Om betalingen voor mij te genereren Bankrekeningnummer, naam
Betaaldienst Verwerkingsverantwoordelijke Om betalingen van klanten te kunnen uitvoeren Bankrekeningnummer, naam, adres, bedrijfsnaam
Webdesigner Verwerker Om de website te bouwen of te optimaliseren Jouw bestellingen, gegevens contactformulier of inschrijvers nieuwsbrief
e-fulfilment bedrijf Verwerker Printen verzendlabel en verzending NAW, bestel- en bezorggegevens
Aanbieder tickets Verwerker Om de tickets namens mamaworden.nl te verkopen en de betaling te innen NAW-gegevens, emailadres
Webinar platform Verwerker Om webinars te kunnen geven NAW-gegevens, emailadres
Nieuwsbriefaanbieder Verwerker Om mailings te kunnen sturen Voor-, achternaam en emailadres

Doorgifte derde landen

mamaworden.nl probeert persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

Jouw recht tot het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

Jij hebt het recht om je persoonsgegevens, die door mamaworden.nl worden verwerkt, in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
a. Je kunt jouw eigen gegevens inzien, corrigeren of verwijderen, indien je een account hebt aangemaakt via de webshop.

 1. Andere verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering kun je sturen naar de klantenservice.
Termijn

mamaworden.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op je verzoek reageren. Als jouw verzoek buitenproportioneel of zeer specifiek is, dan kan de termijn worden verlengd met twee maanden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Jouw rechten tot intrekken, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mamaworden.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Jouw recht tot indienen klacht

mamaworden.nl wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, als je van mening bent dat mamaworden.nl niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nationale toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens.
Een klacht indienen kun je hier.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van mamaworden.nl wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die mamaworden.nl gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele, analytische en tracking cookies
mamaworden.nl maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht in het gebruik van de website van mamaworden.nl.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven wij van jou geen toestemming te vragen.

mamaworden.nl maakt geen gebruik van tracking cookies.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google in elk geval niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons

Op de website van mamaworden.nl zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als YouTube en Instagram, maar ook Soundcloud, Spotify en Apple-podcast. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van bijvoorbeeld Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen, die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies, kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

YouTube, Soundcloud

We embedden onze eigen YouTube video’s op onze website. YouTube (een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. SoundCloud registreert ook statistieken die bijhouden hoe een bezoeker de website gebruikt en welke berichten, video’s, audiobestanden en feeds de gebruiker heeft gezien. Bewaartermijn van bovenstaande cookies is maximaal twee jaar.

Webinars

Via de webshop is het mogelijk een ticket voor een webinar te kopen en te volgen. Deze webinars worden opgenomen en tegen betaling verkocht. Het wordt daarom aanbevolen om jouw persoonlijke gegevens niet te delen, je gegevens anoniem te houden dan wel onder een pseudoniem deel te nemen, zodat jouw privacy kan worden gewaarborgd.

Opt-out

Over het gebruik van bovenstaande cookies, wordt op onze website (waar nodig) toestemming gevraagd. Als je niet wilt dat jouw gegevens getrackt worden, dan raden wij je aan om geen toestemming te geven (opt-out) of om privacy-bevorderende browser-plugins te installeren.

Beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen adequate en passende maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij doen dit onder meer aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

De website van mamaworden.nl maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maken wij altijd gebruik van enkel bekende beveiligde Wifi-netwerken, tenzij wij om gewichtige redenen gebruik moeten maken van onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.

Onze devices en smartphones zijn vergrendeld met een sterk wachtwoord en iriscan.
Wij werken de plugins en thema van de webshop regelmatig bij en wij maken gebruik van anti-virussystemen op inkomende en uitgaande e-mails.

Geen goede beveiliging of misbruik van jouw gegevens?

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door mamaworden.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de klantenservice

Wijzigingen

Als wij wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring, dan zullen wij steeds de nieuwste versie hiervan plaatsen op onze website. Als de wijzigingen directe gevolgen voor jou hebben, zullen wij jou zoveel mogelijk rechtstreeks informeren.

Proclaimer & copyright mamaworden.nl – april 2020

Menu